Med arbeid som mål

AIR - Klinikk

AIR - Klinikk

Som institusjon i spesialisthelsetenesta tilbyr vi arbeidsretta rehabilitering og rehabilitering for andre diagnosegrupper. Vi tek i mot brukarar frå heile landet.

Rehabilitering.no

For kven: Sjukemeldte, personar som ynskjer å auke funksjons- og meistringsevna si, fastlegar, spesialisthelsetenesta, arbeidsgjevar, BHT, Nav og andre.

AIR - Klinikk

AIR - Kompetansesenter

Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering har som oppgåve å utvikle og styrke fagfeltet arbeidsretta rehabilitering (ARR) med utgangspunkt i ARR i spesialisthelsetenesta.

Arbeidoghelse.no

For kven: Fagpersonar i ARR, forskarar, myndigheiter og andre med interesse for arbeid og helse.